Czy marihuana może wpływać na występowanie depresji?

przez

Nie ulega wątpliwości, iż marihuana ma właściwości psychoaktywne. Czy w związku z tym jej regularne stosowanie może zwiększać prawdopodobieństwo zapadnięcia na depresje?

Czym jest depresja?

Depresja jest to grupa zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się obniżonym nastrojem, niską samooceną, spowolnionym napędem psychoruchowym i szeregiem innych objawów, które znacznie utrudniają życie chorych. Według danych statycznych dotyka średnio 5 do 17 procent dorosłej populacji.

Marihuana, a depresja - czy zażywanie kannabinoli zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby?

Na podstawie wyników dwóch dużych badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych (opublikowane zostały one na stronie Mayo Clinic oraz w czasopiśmie JAMA Psychiatry) można stwierdzić, iż depresja występuje z podobną częstością w populacji osób palących, jak i nie. Badania były prowadzone na grupie okoły 35 tysięcy osób, które ukończyły 18-rok życia.

Marihuana, a leczenie depresji

Kannabinole zawarte w marihuanie wykazują działanie euforyzujące, co może korzystnie wpływać na osoby cierpiące na depresje. Należy jednak pamiętać, iż nie przeprowadzono jeszcze stosownych badań, które niezbicie by to potwierdziły i pozwoliły wprowadzić kannabinole, jako leki na zaburzenia depresyjne.

Marihuana, a depresja - podsumowanie

Regularne palenie nie zwiększa ryzyka wystąpienie zaburzeń depresyjnych u osób, które ukończyły 18-rok życia. Jednocześnie nie ma też dowodów na pozytywny wpływ przyjmowania kannabinoli w tej grupie pacjentów.